Professionals

Maria Victoria Cosín García

1

FORMACIÓ

 • Tècnic superior en Administració i Gestió d’Empreses
 • Diplomatura de Relacions laborals per la Universitat Pompeu Fabra
 • Curs superior en Assessorament Jurídic Laboral
 • Curs superior en Seguretat Social i Dret laboral
 • Màster en Auditoria Laboral

2

ESPECIALITATS

 • Procediments Laborals
 • Assessorament Laboral
 • Tramitació de pensions i prestacions.
 • Auditoria Laboral

3

IDIOMES

 • Català
 • Castellà
 • Anglès

4

ASOCIACIONS

 • Membre Centre Estudis Financers
 • Adscrit a el Col·legi de Graduats socials de Barcelona