Professionals

Alicia Carvajal Arévalo

1

FORMACIÓ

  • Auxiliar Administrativa
  • Tècnica Administrativa i Financera
  • Graduada en Relacions Laborals per la Universitat de Barcelona
  • Cursant Màster de Gestió i direcció de Recursos Humans UOC

2

ESPECIALITATS

  • Procediments d’afiliació, cotització i assegurances socials
  • Confecció de nòmines
  • Atenció consultes de recursos humans

3

IDIOMES

  • Català
  • Castellà
  • Anglès